First United Methodist Church

201 E 5th
Sundown, TX 79372
806-229-4321

Sundown Senior Citizens

106 E 6th
Sundown, TX 79372
806-229-6855

Sundown Church of Christ

208 E 7th
Sundown, TX 79372
806-229-2661

First Baptist Church of Sundown

302 E 7th
Sundown, TX 79372
806-229-2481

Sundown

511 E 7th
Sundown, TX 79372
806-229-2511

Sundown Independent School District

511 E 7th
Sundown, TX 79372
806-229-2511

Tru Kare

107 E 7th St
Sundown, TX 79372
806-229-3300

First Baptist Church

302 E 7th St
Sundown, TX 79372
806-229-2328

Soules John & Dorothy

305 E Cameron
Sundown, TX 79372
806-229-4281

First Baptist Church of Sundown

108 E Carter
Sundown, TX 79372
806-229-2167