Rowles Judy Pastor

Hc 61
Blairs Mills, PA 17213
717-734-3302

Shaw's Electric

Hc 61
Blairs Mills, PA 17213
814-259-3989

Shaw's T V

Hc 61
Blairs Mills, PA 17213
814-259-3484

Village Lighthouse

Hc 61
Blairs Mills, PA 17213
717-734-3302

Blairs Mills Sportmans Association

RR 1
Blairs Mills, PA 17213
814-259-3060

Juniata Valley Bank Blairs Mills of

RR 1
Blairs Mills, PA 17213
717-349-2638

Kyle William N

RR 1
Blairs Mills, PA 17213
717-349-7898

Kyle's Drafting & Design Service

RR 1
Blairs Mills, PA 17213
717-349-7898

Kyl's Drafting & Design Svc

RR 1
Blairs Mills, PA 17213
717-349-7944

Nossville United Methodist Churc

RR 1
Blairs Mills, PA 17213
814-259-0171