Holy Trinity Evangelical Lut

Main St
Alverda, PA 15710
814-948-8160

Angies Paw Spa

23 Penn Ave
Alverda, PA 15710
814-948-8001

Mount Union United Methodist Churc

Strongstown Alverda
Alverda, PA 15710
814-948-4440