Clemens Korhn Liming & Warncke Ltd

1st Federal Bldg
Hicksville, OH 43526
419-542-7705

St Michael's Catholic Church Hicksvil

100 Antwerp Dr
Hicksville, OH 43526
419-542-8202

Cline's Super Valu

115 Antwerp Dr
Hicksville, OH 43526
419-542-7769

Hicksville Church of the Nazarene

501 Antwerp Dr
Hicksville, OH 43526
419-542-8308

Underwood Daniel L MD

2525 Arrowsmith Rd
Hicksville, OH 43526
419-542-7926

Defiance Coon Hunters Assoc

6624 Arrowsmith Rd
Hicksville, OH 43526
419-393-2115

Haver Construction & Lumber Co

B & O St
Hicksville, OH 43526
419-542-6145

All Phase Tooling Inc

300 B and O St
Hicksville, OH 43526
419-542-9627

Mst Inc

11388 Breininger Rd
Hicksville, OH 43526
419-542-6645

Hicksville Christian Fellowship

3672 Buckskin Rd
Hicksville, OH 43526
419-542-2102