Dyam Design

PO Box 20038
Rochester, NY 14602
585-533-9080

Bowe Electric Inc

PO Box 20159
Rochester, NY 14602
585-330-4998

Vegetarian Society Rochester Area

PO Box 20185
Rochester, NY 14602
585-234-8750

Alpha Kappa Alpha Sorority

PO Box 20204
Rochester, NY 14602
585-234-1908

Gaslight Construction

PO Box 20436
Rochester, NY 14602
585-538-2470

Alstom Signaling Inc

PO Box 20600
Rochester, NY 14602
585-279-2000

American Fruit & Vegetable

PO Box 20613
Rochester, NY 14602
585-427-7716

Overeaters Anonymous Rochester Inter

PO Box 20683
Rochester, NY 14602
585-234-5435

Dynamic Kleaning

PO Box 20694
Rochester, NY 14602
585-427-7949

Society for Chamber Music in Rochst

PO Box 20715
Rochester, NY 14602
585-244-2554